back

Företagsledning

 

  Susanne Börjesson

Thomas Windmar Maria Wiik
 
Susanne Börjesson
VD
 
 
Thomas Windmar
Ekonomichef  
  

Maria Wiik
HR-chef (föräldraledig)

Malin Gullberg-Söderbäck
Vik HR-chef 

Tomas Malmström

Helena Sundgren ny Elin Karpf - orig
Thomas Malmström
Chef logistik och supply chain
 
Helena Sundgren
Marknadschef
 
 Elin Karpf
Chef inköp & sortiment
 
 Helena Wahlsten
 skuggbild kvinna
skuggbild kvinna 
 
 Helena Wahlsten
Landschef Sverige och
Danmark
tf landschef Norge 
Armi Aho
Landschef Glitter Finland
 
Marte Glenday Iversen
landschef Glitter Norge
(föräldraledig)