back

Våra ledare är ambassadörer

produktbild_1

Vi utvecklar våra ledare och medarbetare

- för kontinuitet och långsiktighet - 

Inom handelshuset Bergendahls betonar vi i allt högre grad ledarskapet framför chefsskapet. Att vara ledare hos oss är att ha fått ett hedersuppdrag av ledning och ägare. Det innebär ett ansvar för att missionera, förvalta och utveckla våra grundläggande värderingar.

De som uttryckta i Bergendahlsandan utgjort grunden för vår framgång sedan starten 1922. Ledarskapsfrågor och hur vi motiverar våra medarbetare är kärnan i vårt personalarbete. Hur våra ledare agerar avgör hur väl vi lyckas med att förankra våra värderingar hos varje medarbetare på varje arbetsplats. Ledaren är den som varje dag möter medarbetare och kunder i sin roll som ambassadör för Bergendahls och rätt ledarskap är därför en viktig nyckel till vår fortsatta framgång.

Bergendahls har sedan millennieskiftet omvandlats från en sydsvensk dagligvaruaktör till ett handelshus med verksamhet inom flera varumärken i fem länder. En gemensam syn på ledarskapsfrågorna är särskilt viktig för att hålla ihop och stärka koncernen i det skede av stark tillväxt och diversifiering genom förvärv och organisk tillväxt vi upplever.

Att vi växer medför nya och i viss mån andra och högre krav på såväl ledare som övriga medarbetare. Därmed ökar be hovet av enkla verktyg och processer som stöd för att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare.