Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/bergenda/public_html/wp-content/themes/new-document-child/single.php on line 50

Bergendahls Food ömsar skinn inför framtiden

De senaste fem åren har verksamheten inom Bergendahls Foods vuxit och förändrats kraftigt utifrån målet att förändra matsverige. Efter två år av förberedelser sjösätts nu en genomgripande omorganisation som syftar till att Bergendahls Food skall fortsätta ha högst tillväxt inom dagligvaruhandeln och uppfattas som nummer ett.

Omorganisationen går ut på att tydliggöra spelregler, roller och ansvarförhållanden i kombination med att arbetssätt utvecklas för ökad effektivitet. Den påverkar såväl enskilda medarbetare som hur olika delar av Bergendahls Foods verksamheter drivs och fungerar tillsammans. Den inkluderar nyrekryteringar, varsel och avknoppningar av verksamheter och har drivits i en utvecklingsprocess i fyra faser under mer än två år.

En viktig del av förändringen blir att genomföra en kompetensväxling. Vem ansvarar för vad, vem kravställer vem och hur, samt hur och när mäts utfallet är nyckelfrågor som blir en del av City Gross tillväxtresa framöver.

– Vi ömsar skinn för att bli ännu bättre på att skapa kundnytta och därmed fortsatt högst tillväxt inom svensk dagligvaruhandel. Inga träd växer till himlen och genom att våga tänka nytt och agera därefter lägger vi rätt grund för nästa framgångskurva, säger Peter Lund, VD för Bergendahls Food.

BAKGRUND
Under ett möte den 22 augusti 2006 med bl a företagsledning och butikschefer närvarande togs det avgörande beslutet att fokusera den egna detaljhandelsdriften under varumärket City Gross. Fem år senare har den svenska dagligvarukartan ritats om i och med att antalet City Gross ökat från sju i södra Sverige till 32 från Trelleborg till Sundsvall, samtidigt som AGs försvunnit som varumärke och antalet egendrivna Eko-butiker minskat till tre.

Sedan 2006 har City Gross hunnit bygga en kundklubb med 530 000 medlemmar, utsetts till det näst hetaste varumärket inom svensk handel i Markets årliga undersökning i regi av GfK, samt det senaste året haft högst tillväxt inom svensk dagligvaruhandel. Svenskt Kvalitetsindex har dessutom flera gånger slagit fast att kunderna är de mest nöjda.

Parallellt med denna utveckling har samarbetet med fria handlare renodlats och utvecklats till att idag omfatta mindre butiker under varumärket Matöppet, samt större tillväxtorienterade inom grupperingen Den svenska matrebellen. De senare har sedan starten 1 november 2009 varje månad haft landets högsta tillväxt i jämförbara butiker.

Den ökade omsättningen genom såväl egen detaljhandel som till fria handlare har krävt en kraftig förändring av bakomliggande led, bl a med följd att logistiken omorganiserats och byggts ut med större lokaler i Hässleholm och en egen terminal i Tumba.

Därutöver fattade styrelsen för Bergendahls Food som tidigare kommunicerats i mars beslutet att investera i en test av ett nytt butikskoncept som gör det möjligt för entreprenörer att äga och driva butik. Beslutet är ett naturligt steg i Bergendahls Foods affärsutveckling och förväntas bidra till att skapa framtidstro bland landets fria handlare och därmed motverka likriktningen inom svensk dagligvaruhandel. Samtidigt ställer det nya krav på Bergendahls Foods organisation vad gäller såväl resurser som kompetens.

Sammantaget utgör de senaste fem årens starka affärsutveckling grunden för den förändringsprocess i fyra faser som planerades våren 2010 och som lanserades internt i samband med stora personalmöten i september förra året enligt följande:

FAS 1: NY MÅLBILD MANIFESTERAD AV NAMNBYTE (sep 2010)
Bergendahls Food är idag ett annat företag än 2006. Därför lanserades 2010 internt en ny målbild. Den nya målbilden manifesterades med ett namnbyte från BergendahlsGruppen till Bergendahls Food.

FAS 2: INTERNT VÄRDERINGSARBETE (okt 2010-)
Den andra fasen innebar en process för att säkerställa att alla anställda har rätt förståelse för Bergendahls värderingar och hur de tar sig uttryck i bl a hur man skapar kundnytta. Det arbetet har bl a utgått från en roadshow där företagsledningen nu hunnit besöka hälften av alla arbetsplatser för att informera de anställda om vad Bergendahls står för och bl a dela ut Bergendahls Foods värderingsbok och värderingskort att ha i fickan, lansera en värderingsintroduktion på webben samt avtäcka värderingsväggar.

Personalens förståelse för var Bergendahls Food står och går är avgörande för att den tredje fasen av förändringsarbetet i form av den organisationsutveckling som nu sjösätts skall bli framgångsrik.

FAS 3: ORGANISATIONSUTVECKLING (mar 2011-)
Organisationen effektiviseras utifrån målet att kundbehovet skall styra, d v s att kundernas upplevelse i butikerna sätt i fokus. Efterhand verksamheten vuxit har olika funktioners arbete tenderat att utvecklas utifrån delvis andra mål, något som nu justeras i en effektivisering genom fokusering kombinerad med en kompetensväxling.

Ledningsfunktionen
Istället för att detaljhandeln delats mellan en detaljhandelschef med ansvar för egna butiker och en person ansvarig för fria handlare, slås rollerna nu ihop under Magnus Ros som ny detaljhandelschef. Redan i mars offentliggjordes att tidigare detaljhandelschefen Jonas P Andersson lämnar Bergendahls efter fem framgångsrika år.

Istället för dagens ordning med en inköps- och sortimentsansvarig, delas ansvaret för verksamhetens kategoriutveckling inkl inköp och konceptutveckling upp på två personer; en med ansvar för Livs och en med ansvar för Hem&Fritid.

Nuvarande inköpsdirektören Mikael Otterberg lämnar därmed Bergendahls efter 8 framgångsrika år för att istället anta utmaningen som ny ägare av East Import fria kunder, vilket samtidigt avyttras av Bergendahls Food. Hela specialvaruhanteringen hanteras framöver internt med stöd av det egna importbolaget MEI Yedersome i Shanghai och Hong Kong, för rätt effektivitet, sortiment och kostnad utifrån City Gross, Ekos och egna fria handlares behov.

Nuvarande logistikchefen Johan Johnsson byter tjänst till att istället bli ansvarig för marknad och affärsutveckling. Hans ställföreträdare Linus Larsson övertar logistikchefsrollen.

Miljö- & kvalitetschef Annica Hansson-Borg ingår fr o m nu i operativa ledningsgruppen.

Övrig stab
Utvecklingen av ledningsgruppen är bara toppen av isberget. På övriga stabsnivåer leder organisationsutvecklingen till ökad tydlighet avseende vem som kravställer vem och hur, samt hur och när utfallet mäts.

Den nya organisationen sjösätts från och med nu och fram till och med juni.

En konsekvens av organisationsutvecklingen är ett varsel om 20 tjänster på tjänstemannasidan, samtidigt som rekryteringen till ett antal nya tjänster inletts.

FAS 4: UTVECKLING AV KUNDGRÄNSSNITT (mar 2011-)
Bergendahls Food avser att framgent främst möta kunden genom bl a de fyra gränssnitten egna butiker (City Gross, EKO), Matöppet, Den svenska matrebellen och den helt nya butikskedja samägd mellan fria handlare och Bergendahls som börjar testas 2012.

Framförallt tre av gränssnitten kräver vart och ett stora utvecklingsresurser, men av helt olika skäl.

Inom City Gross pågår ett intensivt utvecklingsarbete i syfte att öka kundnyttan utifrån en tydligare butikslayout, ett utvecklat erbjudande och en tydligare prisprofil (House Brands mm). Det sysselsätter i dagsläget stora delar av Bergendahls Foods organisation ned på butiksnivå.

Samtidigt pågår lanseringen av den s k Griskronan, ett initiativ där City Gross valt att endast sälja svenskt griskött och att betala svenska grisbönder en krona extra för varje kilo färskt kött man köper av dem. Upplägget syftar till att öka tillgången på grisar uppfödda i Sverige med världens hårdaste regler för djuromsorg och ligger i linje med tidigare initiativ som t ex tillsatsmärkningen Äkta vara och fläsk från svenska grisar uppfödda på GMO-fritt foder. Möjligheterna att hjälpa konsumenter göra medvetna är oändliga, men kräver samtidigt rätt organisation för att ännu effektivare kunna realiseras framöver.

Samarbetet med de s k matrebellerna är utvecklingsorienterat utifrån en gemensam önskan om att säkerställa fortsatt god tillväxt. Parallellt pågår löpande förhandlingar med blivande matrebeller. Sedan de första elva Vi-handlarna i juni 2009 deklarerade att de skulle göra gemensam sak med Bergendahls Food har antalet vuxit till att idag omfatta 36 handlarägda butiker och antalet förväntas öka ytterligare före årsskiftet, bl a som en konsekvens av att fler Vi-handlare ansluter. Sammantaget kräver satsningen på matrebellerna mer och bredare resurser efterhand grupperingen växer.

Arbetet med att etablera en helt ny butikskedja är resurskrävande och kommer att leda till nya och ökande behov efterhand lanseringen närmar sig. Att Bergendahls tidigare valt att kombinera egenägda butiker med partihandel till fria handlare gör att det rör sig om affärsutveckling från noll och därmed krav på nya och dedikerade resurser för bl a konceptutveckling respektive kontakter om nya butikslägen och med entreprenörer som vill medverka redan från start.

FRAMTIDEN
Handelshuset Bergendahls är med en omsättning om SEK 10 miljarder landets femte största detaljhandelsgrupp, ett av landets fem största familjeägda företag och det hundrade största enligt Veckans Affärer.

Den förändringsprocess koncernens dominerande affärsområde Bergendahls Food driver under 2010-12 saknar motsvarighet i dess snart 90-åriga historia. Den tar samtidigt avstamp i en tillväxttradition, att verksamheten aldrig redovisat förlust och att ägarna i tredje och fjärde generationen har ett mycket långsiktigt perspektiv på koncernens affärsutveckling.

– Vi ser en stor potential i Bergendahls Food och räknar med att de åtgärder ledningen nu vidtar får ett starkt genomslag på marknaden under det kommande decenniet, säger Spiros Mylonopoulos, koncernchef för Bergendahls.

__________________________________________________________________________________
För mer information:

Peter Lund, VD Bergendahls Food, 0736-20 82 00

www.bergendahlsfood.sewww.citygross.se

Medieservice: Mikael Lagerwall, 0708-47 21 00 alt mikael.lagerwall@bergendahls.se

Våra bolag

City Gross

Färskvaruhall och stormarknad under samma tak, här hittar du bra mat till schysstare priser.

Till City Gross

EKO

Den mest attraktiva och familjära destinationen för shopping med ett brett sortiment för hus, hem och fritid.

Till EKO

Glitter

Förgyller varje dag med prisvärda smycken och accessoarer.

Till Glitter

Granit

Förenkla ditt liv - få tid att leva! Granit erbjuder smarta och funktionella produkter för hela hemmet.

Till Granit

KitchenTime

Onlinebutiken med Nordens största sortiment av köksprodukter.

Till KitchenTime