Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/bergenda/public_html/wp-content/themes/new-document-child/single.php on line 50

Bergendahls utvecklas med framgångar inom dagligvaruområdet

Det preliminära bokslutet för koncernen Bergendahl & Son ABs brutna räkenskapsår som avslutades den 31 augusti visar att koncernens resultat minskade jämfört med föregående år, trots en mycket stark utveckling för affärsområdet Bergendahls Food.

Handelshuset Bergendahls utgörs av moderbolaget Bergendahl & Son AB och dess affärsområden Bergendahl Food AB (dagligvaror), Bergendahl Fashion AB (mode) och Bergendahl Home Deco AB (heminredning).

Bergendahls startade 1922 av Mikael Bergendahl med agenturer för bl a smör och kaffe. Under ledning av koncernchefen Spiros Mylonopoulos, make till Elisabeth och far till Sophia och Carl-Mikael, ägare av hela Bergendahls i tredje och fjärde generationen i rakt nedstigande led, har Bergendahls under 2000-talet utvecklats till ett handelshus med flera grenar.

Handelshuset Bergendahls utveckling präglas av en fortsatt tillväxt. Den har främst tillkommit organiskt, men även genom förvärv av detaljhandelskoncept (Glitter, Bolagret, Granit och Duka).

Koncernens resultat belastas kraftigt av den höga investeringstakten i samtliga tre affärsområden, såväl genom etableringen av nya butiker som av infrastrukturinvesteringar i bakomliggande led. Under räkenskapsåret (1 september 2009 till 31 augusti 2010) har investeringar i främst utbyggnad och ombyggnad av den egna detaljhandelsverksamheten uppgått till 376 MSEK.

Bergendahls Food har utvecklats över förväntan och under räkenskapsåret presterat den bästa utvecklingen någonsin. Bakgrunden är främst en attraktiv marknadspositionering av den egenägda detaljhandeln under varumärket City Gross, i kombination med en tillväxtorienterad satsning på partihandel utifrån en effektiv varuförsörjning till fria handlare inom bl a den under året startade grupperingen Den svenska matrebellen. Under året invigdes nya City Grossbutiker i Ljungby, Länna, Häggvik och Uppsala. Affärsområdet omsatte 9 125 MSEK genom egenägd detaljhandel i 28 City Gross och 3 Eko i kombination med egenägd partihandel till såväl egna butiker som externa kunder. Den egenägda detaljhandeln har därmed totalt ökat försäljningen med 9 % jämfört med föregående räkenskapsår.

Bergendahls Fashion har genom den egenägda kedjan Glitter med 250 butiker utvecklats väl, med en omsättningsökning på 6 % till totalt 593 MSEK. Verksamheten håller på att optimeras i Norden (4 länder), varför expansionen huvudsakligen sker i Polen där 29 butiker etablerats de senaste åren. Under verksamhetsåret etablerades totalt på alla marknader 24 nya Glitterbutiker.

Bergendahls Home Deco, det senast tillkomna affärsområdet (bildat 2009), står mitt uppe i en uppbyggnadsfas. Ett omfattande arbete har lagts ned i syfte att såväl säkerställa rätt processer internt och skapa rätt organisation och bemanning, som rätt marknadspositionering av de egenägda butikskedjorna Granit, Bolagret och Duka Polska (Polen). Det arbetet fortsätter under ledning av en nytillträdd VD, Annika Rost.

Affärsområdet består av 55 butiker i Sverige, Polen och Norge. Omsättningen uppgick till 286 MSEK, med förvärv mitt i verksamhetsåret och därmed med följd att jämförbara försäljningssiffror ej anges.

KONCERNCHEFSKOMMENTAR

– Vi är naturligtvis inte nöjda med koncernens resultatutveckling totalt sett, men vi gläds åt det största affärsområdets (Bergendahls Food) exceptionella framgångar på en hårt konkurrensutsatt marknad. Dessutom har affärsområdet Fashion tagit ytterligare ett steg framåt i sin strukturutveckling och befäst sin marknadsledande position inom sitt segment. Vår heminredningssatsning har en bit kvar till lönsamhet, men de redan igångsatta åtgärderna förväntas stabilisera läget under 2011, säger Spiros Mylonopoulos, koncernchef för handelshuset Bergendahls.

FAKTA

Föregående år inom parentes.

Nettoomsättning    9 999 MSEK (9 689 MSEK)

Rörelseresultat    EBIT 67 MSEK (128 MSEK)

EBITDA 250 MSEK (276 MSEK)

Soliditet    42 % (42 %)

Investeringar (exklusive förvärv)    376 MSEK (250 MSEK)

Bokslutet publiceras i sin helhet i mars 2011.

INFORMATION

Spiros Mylonopoulos, VD Bergendahl & Son AB, 0709-14 65 12

Våra bolag

City Gross

Färskvaruhall och stormarknad under samma tak, här hittar du bra mat till schysstare priser.

Till City Gross

EKO

Den mest attraktiva och familjära destinationen för shopping med ett brett sortiment för hus, hem och fritid.

Till EKO

Glitter

Förgyller varje dag med prisvärda smycken och accessoarer.

Till Glitter

Granit

Förenkla ditt liv - få tid att leva! Granit erbjuder smarta och funktionella produkter för hela hemmet.

Till Granit

KitchenTime

Onlinebutiken med Nordens största sortiment av köksprodukter.

Till KitchenTime