Ombryddhet som ledord

– vi bryr oss om vår omvärld och värnar om människorna och naturen i den

Vi har myntat begreppet ombryddhet och har det som en vägledande riktning för våra värderingar, vilka alla affärsbeslut ska vila på. Vi tror att ansvarstagande och goda värderingar är en konkurrensfördel då detta är viktigt för såväl dagens konsumenter som för våra leverantörer, affärskunder och partners. Vi vill på allvar bidra till att vår värld utvecklas på ett hållbart vis och hjälper till på de sätt vi kan.

FN:s Globala hållbarhetsmål

Vi utgår från FN:s Agenda 2030 som definierar 17 globala hållbarhetsmål, de 16
svenska miljömålen, globala gränsvärden för miljöförändringar samt internationella ramverk för mänskliga rättigheter såsom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Med FN:s globala hållbarhetsmål har världens ledare förbundit sig att göra stor skillnad fram till år 2030 och med ambitionen att vara Sveriges mest ombrydda detaljhandelsföretag ska vi självklart göra det vi kan för att bidra.

Avfall är ingen skräpsak

I en stor verksamhet som vår genereras en hel del avfall. Hur vi hanterar detta är av stor vikt och vi arbetar ständigt för att utveckla vårt arbetssätt och minimera avfallet. Den största mängden avfall i verksamheten genereras i detaljhandeln (City Gross). Under räkenskapsåret 2017/2018 genererade detaljhandeln sammanlagt 867 ton avfall (osorterat och organiskt avfall). I partihandeln hanteras in- och utleveranser av varor och därmed genereras endast en mindre mängd avfall.

Smartare användning av påsar. Som en följd av EU-direktiv och den efterföljande svenska förordning som trädde i kraft i juni 2017 ser vi att förbrukningen av plastpåsar minskar. Samtidigt ökar medvetenheten kring påsarnas negativa
inverkan på miljön. Tillsammans med kollegorna i dagligvarubranschen arbetar
vi på olika sätt för att bidra till detta.

Komprimering av avfallet. Många olika fraktioner är utrymmeskrävande och våra butiker har minst tre komprimatorer (ofta fler) för att ta ner volymen på de olika avfallsfraktionerna.

Jontefonden

– sätter guldkant på vardagen

Jontefonden är en stiftelse för familjer med barn och ungdomar som väntar på, eller har genomfört en organtransplantation. Syftet är att öka livskvaliteten, skapa glädje och sätta guldkant på en annars svår vardag.

Kvalitet i alla led

– fräscht och lokalproducerat

Som en av Sveriges största aktörer inom dagligvaruhandeln kan och vill vi ta ett ansvar för svenska köttbönder. Att värna om svenskt kött är viktigt eftersom närproducerat kött bidrar till att behålla god djurhållning, låg antibiotikaanvändning, öppna landskap och arbetstillfällen inom jordbruket.

Kontaktperson Kvalitet/Miljö

Amanda Frid
PR, Media & Kommunikation
amanda.frid@bergendahls.se
0768 69 14 23

“Lika nöjda med den service och det utbud som Bergendahls Food erbjuder sina kunder och partners, lika trygga ska alla kunna vara med att vårt erbjudande vilar på en ansvarstagande grund. Därför är det med stolthet vi publicerar vår första hållbarhetsrapport, ett viktigt dokument såväl för att berätta om vårt viktiga arbete som för att följa upp och bli ännu bättre.

VD Peter Lund