Vår affärsidé

Genom att göra långsiktigt goda affärer och sträva efter att utmana marknaden med innovativa idéer, skapar vi förutsättningar för våra verksamheter att utvecklas på bästa sätt. Vi agerar och anpassar oss till ändrade förutsättningar snabbare än marknaden i stort.

Vår vision

Affärsmässigt hållbart ägande för framtida generationer

Familjeföretaget

Den snart 100-åriga ägartraditionen inom familjen Bergendahl förvaltas av dagens ägare Elisabeth och barnen Sophia och Carl-Mikael, som alla är aktiva i företagets bolag och styrelse. Bergendahls är en decentraliserad koncern där varje affärsområde har ett tydligt ansvarsområde baserat på ägarnas strategiska inriktning. Moderbolagets styrelse ansvarar för den övergripande inriktningen i form av strategiska och finansiella ramar, men varje affärsområde har en egen styrelse med externa ledamöter som kan fatta självständiga beslut om t ex investeringar och strategiska vägval. Ett tydligt familjeägande i samarbete med externa rådgivare har under årens lopp blivit en viktig framgångsfaktor för Bergendahls.

Koncernstab

Information om våra verksamheter samt företagsledare se Bolagsöversikt.

Lars_svartvit_2

Lars Ljungälv
Koncernchef

Patrik Haraldsson_svartvit

Patrik Haraldsson
Koncerncontroller

Carl-Johan-Bune_svartvit_5

Carl-Johan Bune
Chefsjurist

Ulf Zenk_svartvit

Ulf Zenk
Ekonomidirektör

Styrelsen

Spiros Mylonopoulos (Styrelseordförande)
Elisabeth Bergendahl Mylonopoulos
Carl-Mikael Bergendahl
Sophia Bergendahl

Anders Moberg
Ingvar Ganestam
Lars Ljungälv