Hållbarhet

Bergendahls & Son leds med samma anda som för 100 år sedan – vi bryr oss om vår omvärld och värnar om människorna och naturen runt omkring.

Hållbarhet i allt vi gör

Vi strävar efter att olika aspekter kopplade till hållbarhet tas i beaktande i affärsbesluten. Det gäller så väl i den dagliga verksamheten i dotterbolagen som vid den långsiktiga strategiska planeringen.

Styrning och rapportering

Läs vår årsbok där vi sammanfattar koncernens och bolagens hållbarhetsarbete. Vår gemensamma hållbarhetspolicy ska genomsyra allt vi gör.

Läs senaste rapporten

Hållbara affärer

Med hållbara affärer i fokus möter vi kundernas behov idag – och deras önskemål och krav inför framtiden. Vår ambition är att driva en klimatbra och effektiv verksamhet, med ett noga utvalt sortiment och cirkulära framsteg, som bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Läs mer om vår hållbara affär

Vårt engagemang

För Bergendahls är det sociala ansvarstagandet sedan länge högt prioriterat. Det är viktigt att ge tillbaka, att vara en engagerad aktör i samhället och att bidra till bättre liv även för utsatta. Vi är huvudpartner till Rädda Barnen och till Skåne Stadsmission.

Läs mer om vårt samhällsengagemang