Vår kultur

Inkluderande, ansvarstagande, kundfokuserade och resultatdrivna är våra fyra koncerngemensamma värderingar. Genom dessa skapar vi en arbetskultur hos oss på Bergendahls som bidrar till jämlika, utvecklande och inspirerande arbetsplatser.

Passion för kundupplevelser

Vi brinner för att våra kunder ska få inspirerande och härliga shoppingupplevelser såväl i butik som online. Vi möter kundernas behov idag och deras önskemål och krav inför framtiden. Tillsammans arbetar vi för att fler kunder ska handla mer hos oss.

En inkluderande familj

För att nå framgång vet vi att en grupp människor med olika styrkor, bakgrund och erfarenheter, når ett bättre resultat, än en grupp som tänker likadant. Hos oss arbetar 4300 unika personer. Alla bidrar utifrån sin egen kompetens, sina erfarenheter och idéer Tillsammans skapar vi en atmosfär av öppenhet och förtroende på jobbet, varje dag.

Jordnära med blicken vänd framåt

Vi är ett familjeägt företag som står för ärlighet, trygghet och stabilitet. Men vi är också en spännande koncern med flera olika verksamheter. Innanför våra dörrar känner du puls, gemenskap & energi. För vi är nyfikna, vill utvecklas och hela tiden nå våra mål. Vi tar tillvara på våra medarbetares drivkrafter och hos oss har du stora möjligheter att vara med och påverka företagets utveckling.

 

Leder för livet

Vi skapar möjlighet för balans i livet. Det ska finnas energi över till annat efter arbetsdagens slut. Vi är också en utvecklande arbetsplats som tar tillvara våra på varje medarbetares kunskap och kreativitet. Här får dina idéer ta plats och du har stora möjligheter att utmana dig själv, så att du hela tiden kan utvecklas och lära dig nya saker. För att lyckas med detta krävs moderna ledare. Därför satsar samtliga bolag på våra chefer och ger dem rätt förutsättningar att lyckas som ledare.

Utveckling

Vi tycker att det ska vara möjligt att växa personligen och i sin yrkesmässiga roll, utan att behöva lämna vår organisation. Medarbetarna ska ha en stadig grund att stå på, veta vilka utvecklingsmöjligheter som finns och vad som förväntas av dem. Vi värdesätter en hög nivå på internrekryteringen.