Styrelse och ledning

Den hundraåriga ägartraditionen inom familjen Bergendahl förvaltas av dagens ägare Elisabeth Bergendahl-Mylonopoulos, maken Spiros och barnen Sophia och Carl-Mikael, som alla är aktiva i koncernens bolag och styrelser.

Vår koncernstab

För mer information om våra verksamheter samt företagsledare se sidan Bolagen.


Lars Ljungälv, Koncernchef

 


Anna Nordqvist, Koncernchefsassistent

Ulf Zenk, Finansdirektör

 

Patrik Haraldsson, Koncerncontroller

Vår styrelse

Bergendahls är en decentraliserad koncern där varje affärsområde har ett tydligt ansvarsområde baserat på ägarnas strategiska inriktning.
Moderbolagets styrelse ansvarar för den övergripande inriktningen i form av strategiska och finansiella ramar,
men varje affärsområde har en egen styrelse med externa ledamöter som kan fatta självständiga beslut om exempelvis investeringar och strategiska vägval.


Spiros Mylonopoulos, Styrelseordförande

 


Elisabeth Bergendahl Mylonopoulos

 

Ingvar Ganestam


Carl-Mikael Bergendahl

 


Lars Ljungälv

 


Anders Moberg


Sophia Bergendahl