En framgångssaga från agentur till handelshus

Det Mikael Bergendahl startade 1922 ägs idag i tredje och fjärde generationen av Elisabeth Bergendahl Mylonopoulos tillsammans med barnen Carl-Mikael och Sophia Bergendahl. De senare är båda verksamma i såväl de operativa verksamheterna, som representerade i olika styrelsefunktioner. Familjen har därmed tydligt markerat ett långsiktigt ägande av koncernen.

Historiska nedslag

2019

Innovation ger tillväxt

Koncernen fortsätter att växa genom:

• En fullskalig e-handel för City Gross samt nya butiker.
• Nya kunder inom Bergendahls Foods partihandel, däribland Mathem.
• Eko utvecklas och växer med nya butiker.
• Lansering och utökning av Franchise-ägda Granit-butiker i Sydkorea.
• Glitter utvecklar sitt koncept som “butik i butiken”.

2018

Ny koncernchef Bergendahl & Son

Lars Ljungälv, som tidigare suttit i bolagets styrelse och dessutom varit rådgivare till ägarfamiljen, blir ny koncernchef för Bergendahl & Son.

2016

En milstolpe

September 2016 blir en milstolpe när Bergendahls efter 94 år i Hässleholm – och som kommunens största privata arbetsgivare – slår upp portarna för City Gross i Hässleholm, butik nr 40. Idag finns 43 City Gross-butiker från Sundsvall i norr till Trelleborg i söder.

2014-2015

E-handel

Stor framgång för City Gross matkasse och utvecklingen av nya City Gross-butiker. Granit etablerar sig i Tyskland och går starkt inom e-handel. Glitter stärker sin position på marknaden och utvecklas inom e-handel.

2013

Matkassen

City Gross lanserar matkassen vilket blir en start för utvecklingen av e-handeln.

2012

90-årsjubileum

Bergendahls firar 90 år och Spiros Mylonopoulos lämnar över koncernchefsrollen till Peter Lund, för att anta rollen som styrelseordförande i moderbolaget. På 24 år hade omsättningen gått från 800 Mkr till 11 Mdkr.

2000-talet

Verksamheten breddas

Handelshuset breddas genom förvärv av Glitter (2004), East Import (2005), Inspiration 2006 samt Bolagret och Granit 2008. År 2009 förvärvas rättigheterna till varumärket Duka med produktorganisation och 29 Duka butiker i Polen. År 2012 köps smyckeföretaget Zanzlöza Zmycken med butik i Stockholm. Efterhand har verksamheterna renodlats och integrerats i varandra.

2001

Bergendahlsgruppen bildas

Parti- och detaljhandeln slås samman i ett bolag, BergendahlsGruppen AB, och samlas i Hässleholm.

1993

Sveriges första City Gross

I november 1993 invigs Sveriges första City Gross-butik i Hyllinge i Skåne. Butiken konstateras 1996 vara landets största dagligvarubutik. Profileringen är låga priser, storpack och svenskt färskt kött. 

1983

Generationsväxling

Sixtens dotter Elisabeth Bergendahl-Mylonopoulos tar över företaget och 1988 tillträder maken Spiros Mylonopoulos som koncernchef.

1960-1970 talet

Färskvaruhandeln startas upp

Under 60-talet inleds samarbete med detaljistkedjor och färskvaror tillkommer. I mitten av 70-talet förvärvas ett antal kundföretag. Parti- och detaljhandel drivs i egen regi.

1950-talet

Andra generationen tar över

I slutet av 50-talet tar sonen Sixten över ledningen för Bergendahls utveckling mot en fullsortimentsgrossist.

1920-talet

Margarinbolag la grunden

År 1922 startar Mikael Bergendahl agentur för margarinbolaget Svea i Hässleholm. Mikael är farfar och morfarsfar till dagens ägare.