Våra värderingar

Ansvarstagande

Vi arbetar självständigt utifrån respekt, tillit och omtanke för varandra och för vår omgivning. Affärsmässighet, hållbarhet och långsiktighet är våra prioriteringar.

Inkluderande

Vi står för lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare. Vars och ens potential tas tillvara. Våra belöningssystem och arbetsvillkor är jämlika.

Kundfokuserade

I varje situation möter vi kunden utifrån dennes perspektiv och förväntningar. En positiv kundupplevelse är en angelägenhet för alla i koncernen.

Resultatdrivna

Vi tar alla eget ansvar för att fullfölja påbörjat arbete, nå våra uppsatta mål och ständigt söka förbättringar. Genom innovativa lösningar och goda affärer lägger vi grunden för framtiden.

På Bergendahls värdesätter vi hållbart affärsmannaskap i kombination med utmanarens attityd. Vi premierar innovationskraft, viljan att göra bättre resultat och att ge våra kunder bättre service än konkurrenterna.