Våra värdegrunder

Vi skapar vinst som ger oss resurser

Utveckling är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt företagande och utveckling grundas på vinster som återinvesteras i företaget. Bergendahls överlevnad och tillväxt över åren bygger på goda resultat där vinsterna tillåtit företaget att växa ännu mer och stå rustat inför nya utmaningar.

Vi är nytänkare som vågar vara annorlunda

Vi liknar inga andra och det är vi stolta över. Vi tror att även en stor kedja kan vara personlig, lokalanpassad och ge god service till individen. På City Gross som exempel styckar vi och paketerar vårt färska kött i butiken, vi bakar bröd dagligen och har lokala specialiteter i sortimentet. Vi ska vara unika på ett sätt som gynnar Sveriges konsumenter. Detta är en levande mission inom hela Bergendahls.

Vi tar ett starkt socialt ansvar och värnar vår omvärld

Som företag måste vi se till naturen och människan, både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Vi har därför City Gross som en Svanenmärkt kedja, en certifiering som ställer stora krav på alltifrån personal och butiksmiljö, till transporter och sortiment. Inom hela koncernen ska vi, i de länder där vi är verksamma, ha som mål att kontrollera produktionskedjan så långt det är möjligt. Vi ska ställa höga krav på oss själva och tillsammans medverka till en hållbar framtid.

Vi präglas av kontinuitet och långsiktighet

I snart 100 år har Bergendahls varit ett svenskt familjeföretag med kunden i centrum som tradition. Detta har visat sig vara ett bra recept för en god utveckling. I takt med att Bergendahls utvecklas är det också viktigt att bibehålla det som gjort oss framgångsrika. Vi ska överföra samma anda till kommande generationer och fortsätta utvecklas med en stark känsla av att alla tillhör samma familj.

Bergendahlsandan – ett signum

Bergendahls är en koncern där samtliga bolag utgår från en gemensam värdegrund men där dotterbolagen stimuleras till självständighet och entreprenörskap. Varje bolag anpassar sin verksamhet för att gynna affären och medarbetarna på bästa sätt. 

Länk till Bergendahlsfood.se